fredag 23 mars 2018

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

Sametinget utlyser medel till pilotsamebyar för att de ska ta fram en klimat-sårbarhetsanalys och handlingsplan för klimatanpassning för sin sameby eller sitt område.

Syftet är att ta fram en samlad bild hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder. Se även Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, kapitel 6, som beskriver Sametingets prioriterade klimatanpassningsåtgärder.

Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna samt SMHI.

Vilka önskvärda villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

  • Att det finns en utsedd arbetsgrupp med en ansvarig kontaktperson inom samebyn/samebyarna
  • Öppenhet att leverera pilotarbetet till Sametinget, samebyar och övriga berörda aktörer
  • Eventuellt tidigare dokumenterad klimatdata
  • Att det föreligger en ajourförd och förankrad renbruksplan (beteslandsindelning)
  • Tillgång till positioner av GPS på ren
  • Registrering av data kan ske i RenGIS

Vem kan söka?

En sameby eller flera samebyar gemensamt.


Datum för ansökan och beslut

Ansöka kan göras till och med 23 oktober 2017. Beslut fattas så fort som möjligt efter det att ansökningstiden gått ut.


Till när skall projektet vara genomfört?

Projektet pågår fram till 30 juni 2018 och delredovisning ska göras i april 2018.


Så mycket medel kan du få

Medel ges till fyra pilotarbeten. Dessa kan vara enskilda samebyar eller alternativt gemensamt arbete för fler samebyar. Varje pilotarbete erhåller 150 000 kr.


Hur ansöker man?

Ansökan görs skriftligen till Sametinget via e-post: kansli@sametinget.se alternativ via post:

Sametinget, Anne Walkeapää, Box 90, 981 22 Kiruna


Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Anne Walkeapää tel. 0980-681 92 eller via e-post  anne.walkeapaa@sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-10-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?