söndag 12 juli 2020

Begär utökad anslagskredit i år

Sametinget begär en utökad anslagskredit på 10 miljoner för att täcka bidragskostnader för låst renbete budgetåret 2017. - I år finns inget utrymme för omprioriteringar för katastrofskade- och rovdjursersättningar, säger Marita Stinnerbom.

Vintern 2017 ansökte hela 16 samebyar om bidrag för utfodring på grund av låst bete (=isbildning ovanpå lavtäcket) på grund av klimatförändringar. Den totala bidragsdelen blir en summa på mellan åtta och nio miljoner.

- De enskilda renägarna har inte ekonomiska möjligheter att stå för så stora utgifter för utfodring som det här är frågan om, poängterar Stinnerbom. Och då ska man komma ihåg att de själva måste stå för hälften av kostnaderna ändå.

- Det är renskötarnas ansvar att renen ska må bra. Traditionellt sett har hänglavsskogar fungerat som reservbete när markbetet varit låst. Men när dessa minskar eller försvinner bland annat på grund av skogsbruk, är utfodring den enda utvägen. Annars svälter renarna, förklarar Marita Stinnerbom.

Enligt 35 a § Rennäringsförordningen (1993:384) kan bidrag i mån av tillgång av medel lämnas till sameby för att till viss del täcka sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra betesförhållanden för att förhindra omfattande död av renar.  Med synnerligen svåra betesförhållanden menas att lavtäcket är isbelagt (låst) så att renarna omöjligt kan gräva efter föda. Sametinget har en föreskrift (STFS 2016:1) som reglerar under vilka omständigheter bidrag kan lämnas.

Från och med budgetåret 2018 får Sametinget en permanent förstärkning av anslaget för främjande av rennäringen med 10 miljoner.

Kontaktperson:

Marita Stinnerbom, styrelseledamot & ordförande i rennäringsnämnden
070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-09-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?