söndag 12 juli 2020
Landsbygdsministern skakar hand med styrelseordförande Per-Olof Nutti
Per-Olof Nutti är mycket glad över förstärkningen på rennäringsanslaget. Foto: Marie Enoksson.

Landsbygdsministern utlovar budget-förstärkning på 10 miljoner

Kulturminister Alice Bah Kuhnke lovade Sametinget en budgetförstärkning med 11 miljoner på förvaltnings-anslaget när hon deltog vid invigningen i Östersund i slutet av augusti. Inte nog med det: Nu utlovar även landsbygds-minister Sven-Eric Bucht en välkommen budget-förstärkning med 10 miljoner för anslag 1:22 Främjande av rennäringen.

Bucht överraskade
Vid ett möte mellan Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti, kanslichef Anja Taube och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht på hans gård i Karungi utanför Haparanda, överraskade Bucht med en budgetförstärkning av det så kallade "främjandeanslaget" på hela 10 miljoner från och med 2018.

Anslaget för främjande av rennäringen m.m.
Främjandeanslaget är idag på 107,9 miljoner kronor och medlen ska räcka till rovdjurersättningar, pristillägg för renköttproduktionen, skadeersättning, skadeförebyggande åtgärder, inventering av rovdjur, katastrofskadeskydd, åtaganden för riksgränsstängsel, utveckling av samiska näringar, förvaltningsverktyg för toleransnivåer, renbruksplaner, klimatanpassning, kunskapsförmedling och samverkan med andra myndigheter med mera.

Sametinget har vid flera tillfällen fått begära en utökad anslagskredit för att kunna betala ut ersättningar som samebyarna har rätt till enligt förordningar och regleverk. I budgetäskandet 2018-2020 skrev Sametinget att arbetet hela tiden sker på marginalen, att det inte finns resurser för att ta egna initiativ och att det inte finns en process som tillgodoser fullt och effektivt deltagande av samer inom areal- och samhällsplanering. Kraven och förväntningarna på Sametinget har hela tiden ökat, utan att resurstilldelningen ökat.

En ljusare framtid
Näringsdepartementet har alltså lyssnat på Sametingets förklaringar om varför det befintliga anslaget inte räcker till. 10 miljoner blir ett bra tillskott som gör att Sametinget kan se ljusare på framtiden.

- Det har bekymrat oss att samebyarna inte får ut de ersättningar som de har rätt till, för att medlen är slut, säger Sametingets nye styrelseordförande Per-Olof Nutti. Han är mycket nöjd med dagens besked från landsbygdsministern.

Steg mot samiskt självbestämmande
Kultur- och sameminister Alice Bah Kuhnke sa i sitt tal i Östersund att regeringen vill stärka Sametingets möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht sa idag att ökningen är permanent. Främjandeanslaget ökar från 104 miljoner till 114 miljoner.

- Nu kan vi återupprätta ersättningsnivåerna i enlighet med de kostnader som samebyarna har, säger Per-Olof Nutti.

- Den här regeringen tycks mena allvar med att stärka det samiska självbestämmandet, avslutar Nutti. Det här ger Sametinget lite mer muskler. Vi som styrelse har mycket att sätta oss in i, men det är glädjande att få påbörja en ny mandatperiod med sådana här besked!

 

Kontakt:

Per-Olof Nutti, styrelseordförande
070-376 31 12
per-olof.nutti@sametinget.se

 

 

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-09-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?