söndag 25 mars 2018

Kulturpolitik

Sametingets kulturnämnds handlingsprogram prioriterar områden som språkutveckling och ungdomars engagemang i samhällslivet.

Sex prioriterade områden
Sametingets kulturnämnd har identifierat sex målbilder som utgör ramarna och inriktningen för vilka slags projekt och verksamheter kulturrådet önskar prioritera i bidragsgivningen. De är utan inbördes rangordning:

  • främjande av samisk språkutveckling
  • ökad jämställdhet i det samiska samhället
  • samisk barn- och ungdomsverksamhet
  • utveckling av samiskt näringsliv
  • främjande av nyskapande samisk kulturverksamhet
  • verksamhet som når många människor och främjar samverkan

Sametingets handlingsprogram
Genom dessa målbilder sammanjämkas Sametingets handlingsprogram "Sametingets jämställdhetsprogram" (2004), "Start för en offensiv samisk språkpolitik" (2004) ”Ungdomspolitiskt handlingsprogram” (2007) och ”Näringspolitisk strategi” (2006).

Språk
Främjandet av samisk språkutveckling har sin utgångspunkt i att alla samer ska ha rätt till sitt språk; samiska som modersmål eller samiska som senare förvärvat språk. Kulturnämnden prioriterar därför projekt och verksamhet som verkar för att stärka och utveckla den samiska språkanvändningen.

Jämställdhet
I enlighet med Sametingets jämställdhetsprogram vill kulturnämnden medvetet främja ökad jämställdhet i det samiska samhället.

Barn & ungdom
Kulturnämnden vill stärka samiska barns och ungdomars medbestämmande och aktiva deltagande i samhällslivet genom att prioritera sådan verksamhet.

Samiskt näringsliv
Även stöd till utvecklingen av samiskt näringsliv i enlighet med Sametingets näringspolitiska strategi, ingår i det kulturpolitiska handlingsprogrammet.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2015-05-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?