tisdag 19 oktober 2021

Kruvdnoprinseassa Victoria boahtá Sámedikki rahpamii

Sámediggi lea ilus go gonagas lea dieđihan ahte Kruvdnoprinseassa Victoria boahtá Sámedikki čihččet doaibmaáigodaga rahpamii Mittuniversitehtas Staares.

Sámedikki ságadoalli Stefan Mikaelsson lea leamaš behtton stáhtaoaivámužžii ja ráđđehusoaivámužžii go ii goabbáge áigon váldit dili boahtit Sámedikki rahpamii vaikko bovdehusat leat leamaš sáddejuvvo buori áiggis.

Juohke rahpandilálašvuođas 1993 rájes leat gonagasšloahta ovddasteaddjit leamaš guossin. Muhtun gerddiid leaba gonagasbárra, muhtomin fas dušše gonagas ja 2009:s lei kruvdnoprinseassa Victoria mielde go rahpandilálašvuohta dollui Girona gávpotviesus. Duššefal 2001 rahpamis eai lean gonagaslaččat guossin go válggaid šadde čađahit ođđasis ja rahpan maŋiduvvui.

2017-2018 lea dehálaš ávvujahki sámiide. Lea čuođi jagi áigi dan rájes go sámit čoahkkanedje riikkarájiid rastá vuostálastit dalá áiggi sámepolitihka. Guovvamánu 2017:s gávnnadedje davviriikkaid Sámedikkit ja olu earát ávvudoaluin Tråantes muitin dihte vuosttaš riikkačoahkkima. 2018:s lea čuođi jagi áigi go dolle sullasaš čoahkkima Staares.

- Dál illodalan deaivvadit kruvdnoprinseassain ja lean ilus go šloahtta lea jorggihan áššis, lohká  Stefan Mikaelsson.

Ruoŧa ráđđehusa bealis boahtá kultur- ja demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke.

Álgosiiddu kaleandaris oainnát min prográmma.

Visar sidorna 201 till 217 ( av 217 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-08-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?