fredag 15 december 2017

Kulturnämnden

Sametingets kulturnämnd består av fem ledamöter valda av Sametingets plenum. Nämndens uppgift är framförallt att främja ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv. Kulturnämnden beslutar om fördelning av bidrag till kulturprojekt samt till verksamhetsbidrag för samiska institutioner, organisationer och föreningar.

Ledamöterna i Sametingets kulturnämnd 2017-2021:

ORDINARIE ERSÄTTARE

Ordförande
Ingrid Inga (SáR),
070-554 29 99

Ann Christin Blind (SáR)
Nils Johan Labba (G) Fia Kaddik (G)
Marina Nilsson Ederlöv (Vu) Anna Karin Svensson (Vu)
Louise Skerk (JoF) Hilding Andersson (JoF)
Veronica Håkansson (JoF) Ulla Alvarsson (JoF)

 

Huvuduppgift

Kulturnämnden ska genom sitt arbete stärka det samiska konst- och kulturlivet. Detta görs bland annat genom att fördela bidrag till samiska kulturprojekt och verksamheter men också genom att följa och bevaka frågor som berör samisk kultur.

Kulturpolitiskt handlingsprogram

Sametingets kulturnämnd arbetar fram det kulturpolitiska handlingsprogrammet som innehåller inriktningen för sametingets kulturpolitik under mandatperioden. Handlingsprogrammet måste antas av plenum innan det träder i kraft.

Kulturhandläggarna

Sametingets kulturhandläggare bereder inkomna ansökningar om bidrag och inkomna kulturärenden. Handläggarna följer och bevakar frågor som berör samisk kultur.

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-11-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?