onsdag 24 juli 2024

Rievdadusat sámediggelágas

Kulturdepartemeanta lea evttohan rievdadit sámediggelága (1992:1433) mii meroštallá Sámediggeválggaid čađaheami. Evttohus čuovvu daid sávaldagaid maid Sámediggi lea leamaš ovdanbuktán.

Sámedikki válgalávdegoddi lea máŋgii gieđahallan jearaldaga got sámediggelága ja ođđa válgalága galggalii oktiiheivehit. Guovvamánu 2016 ovddidii stivra gáibádusa Kulturdepartementii.

Dál lea Kulturdepartemeanta válbmen nugohčoduvvon promemoria Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget (DS 2017:34) mii sáddejuvvo gulaskuddamii ee. Sámediggái, Válgaeiseváldái, visot sámediggebellodagaide, máŋgga leanastivrii, gielddaide ja sámi organisašuvnnaide.

Evttohuvvon rievdadusat:

  • Sihkkut stáhtalahttugáibádusa nu ahte leat seamma eavttut beassat leat válljevažžan go dan ahte jienastit (namalassii ahte leat leamaš čálihuvvon Ruoŧas maŋemus golbma jagi)
  • Válljejeaddji guhte ii sáhte legitimašuvnnain duođaštit iežas identitehta válgalanjas galgá sáhttit dan dahkat iežaládje
  • Sihkkut gildosa mii gieldá beallelačča dahje máná duođaštit reivejiena
  • Válgalihput galget hábmejuvvot nu ahte persovdnaválljema mearkkašupmi boahtá ovdan

Muđui leat evttohuvvon gielalaš rievdadusat ja ahte sihkkut boares čujuhusaid ovddit válgaláhkii.

Gulaskuddanvástádusat galget leat Kulturdepartemeantta hálddus ovdal golggotmánu 2 beaivvi 2017. Gulaskuddanvástádusat galget sáddejuvvot ku.registrator@regeringskansliet.se

Láhkarievdadusat leat evttohuvvon fápmui boahtit suoidnemánu 1 b 2018, muhto dain dieđusge ii šatta praktihkalaš mearkkašupmi ovdal 2021 sámediggeválggaid.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-08-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?