fredag 18 augusti 2017

Hem

16 augusti 2017

Samråds- och informationsmöte U 2016:07

[Plats]
Stockholm
[Tid]
14.00-16.00
På uppdrag av regeringen har en utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk tillsatts. Den särskilda
utredaren Jarmo Lainio ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella
minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de
nationella minoritetsspråken (Dir. 2016:116). För att inhämta kunskap och för att diskutera förslag hålls möte med urfolket samerna. Förutom vid mötet finns möjlighet att inkomma med synpunkter till utredningen per e-post. Synpunkterna kan sändas till utredningssekreterarna
Sari Pesonen sari.pesonen@regeringskansliet.se och Moa Nordin
moa.nordin@regeringskansliet.se
© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-08-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?