fredag 12 april 2024

Samråd om Norrbotniabanan

Trafikverket håller på med en planläggningsprocess för Norrbotniabanan rörande sträckan Umeå-Skellefteå. Fem samebyar berörs: Ran, Gran, Malå, Mausjaure och Maskaure. Ett möte har hållits den 19 juni 2017 där saken diskuterats och den 17 augusti träffas samebyarna och Trafikverket åter till samrådsmöte.

En översiktskarta över har tagits fram av Bengt Näsholm (GIS-ansvarig) och Stefan Sandström (SLU) som visar beteslandsindelning; flyttleder, nyckelområden etc. för samtliga samebyar efter sträckan Umeå-Skellefteå. Flyttleder ska markeras med gult och vägsträckan för E4:an markeras tydligare.

Niklas Jonsson från Grans sameby har därtill producerat en film som visar en flytt av renhjorden över E4 vid Dalkarlså under vårflytten 2017 som också ska leveras till Trafikverket för att belysa en svår passage och vilken planering som krävs av renskötarna för att det ska fungera.

Vid mötet den 19 juni beskrev Trafikverket sin planläggningsprocess och att passageplanen är i ett akut läge. Den måste finnas med i ett tidigt skede i projektet för att hantera ren, vilt och jordbruk. Samebyarna presenterade vid mötet sin syn på Norrbotniabanans påverkan och tänkbara lösningar. Ett nytt samrådsmöte äger rum den 17 augusti i Skellefteå dit även Sametinget bjuds in.

Samebyarna kommer då kunna redovisa varför och hur de tagit fram nu redovisat underlag. Plankonsulterna ges möjlighet att ställa frågor kring underlaget. Mötet är tänkt att utgöra en bra avstämning för fortsatt järnvägsplanearbete och för kommande ytterligare samråd och hantering av rennäringsfrågor i planprocessen.

Från Trafikverket deltar även en/två representant från Ren och Viltgruppen (ROV-gruppen), projektledaren för åtgärdsvalsstudien för passager m m längs väg E4 genom Norr- och Västerbotten och företrädare för Trafikverkets drift och underhåll. Sametingets två samhällsplanerare erbjuds möjlighet att delta, liksom Leif Jougda och Bengt Näsholm som sammanhållande för samebyarnas arbete med framtagande av underlagsmaterial till Renbruksplaner.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-07-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?