onsdag 19 september 2018
Bild från mostphotos.com

Utlysning av medel: Samarbete mellan aktörer inom rennäringen och livsmedelskedjan

Sametinget utlyser 350 000 kronor till samarbetsprojekt som kortar kedjan mellan rennäringsföretag och konsument i syfte att sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Målet är att stärka tillväxten bland samiska rennäringsföretag.

Motivet för utlysningen är att skapa samarbete och företagskluster för att därigenom samordna och utveckla förädlingskedjan och öka konkurrenskraften i samiska företag. Det är viktigt att stärka de samiska primärproducenterna och därmed den samiska matkulturen och dess råvaror. Samisk mat och mattradition främjar den biologiska mångfalden och värnar den lokala miljön.

Stöd kan beviljas till projekt som genom samarbete mellan olika företag/organisationer bidrar till:

 • främjande av samarbete för lokal förädling av rennäringsprodukter
 • mer försäljning av rennäringsprodukter på den lokala marknaden som gör att fler av dessa produkter säljs med kort leveranskedja.

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för samarbete med syfte att öka konkurrenskraften.

Detta kan du få stöd för

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Minst två aktörer måste ingå i samarbetet. Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att verksamhet inom redan befintliga kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.


Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med 31 oktober 2017.


Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 oktober 2018. Delredovisning ska ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står för den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du får pengar eller inte.


Så mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter.  


Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Under fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Samarbeten - kort livsmedelskedja och lokala marknader och därefter Chark- och köttprodukter inkl. slakteri.

Läs mer om E-ansökan

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta Tanja Sevä tel. 0971-550 70 eller  tanja.seva@sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-11-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?