fredag 21 januari 2022
norskt nationaldagsfirande
Mostphotos.com

Majoritet i norska Stortinget för en gransknings­kommission

En majoritet i det norska Stortinget är för att en granskningskommission ska genomlysa samernas och kvänernas historia. Alla partier utom Høyre och Fremskrittspartiet, stöttade förslaget. Den 20 juni togs ett beslut i Stortinget. Det är dock inte klart vad kommissionsarbetet ska heta – och vilket mandat den ska ha. Det ska en arbetsgrupp arbeta fram.

Motiveringen till beslutet är att det är nödvändigt att få fram alla perspektiv som rör förnorskningsperioden, en period på cirka 100 år från mitten av 1800-talet. Förnorskningsperioden hör samman med den framväxande nationalismen i Europa. Nationalismen slår vakt om nationen, kulturen, den gemensamma historien etc. Folkgrupper med annat språk och andra ideal kunde tänkas innebära en fara för nationalstaten och skulle därför assimileras, ibland med ganska hårda metoder. Särskilt utsatta var barnen genom att skolorna blev en viktig arena för förnorskningen/ försvenskningen osv. I skolan skulle stoltheten för det egna landet formas, och andra språk än riksspråket förtrycktes och marginaliserades.

En norsk sanningskommission har sitt ursprung i ett förslag som lades fram i norska Sametinget år 2014. . Kontroll- och konstitutionskommitténs ordförande Martin Kolberg har sagt till NRK Sápmi att det är viktigt att få en parlamentarisk kommission som är utnämnd av landets högsta myndighet. Kommissionens arbete ska skapa förutsättningar för hur folken i Norge ska kunna gå vidare och leva i fredlig samexistens.

Norska Sametingets president Vibeke Larsen är positiv till att arbetet ska komma igång och säger att det finns en klar majoritet i Sametinget för detta.

– Samerna i Norge lider fortsättningsvis av förnorskningspolitiken. Ännu idag får vi slåss för grundläggande samiska rättigheter som rätten till samisk förskola för våra barn, säger Vibeke Larsson till Sameradion.

På svensk sida har ett arbete pågått under 2016 för att diskutera och förankra kraven på en samisk sanningskommission. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har Sametinget i Sverige hållit dialogmöten och ett seminarium för att öka kunskaperna och skapa förutsättningar för samer att ställa relevanta krav på Sverige att inrätta en sanningskommission som ska beröra relationen mellan svenska staten och det samiska folket. Däremot har man ännu inte kommit i närheten av ett riksdagsbeslut.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2017-07-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?