tisdag 19 juni 2018

Válgabohtosat ja jienaid lohkan

Dán jagi manai Leanastivrra válgalohkan sámediggeválggaide veahá jođáneappot go láve go ledje bálkáhan eanet lohkkiid. Dás oainnát 2017 válgabohtosiid.

Vuosttamužžan lohkkojuvvojit visot válgabáikkiid jienat ja dat reivejienat mat leat boastta mielde boahtán. Oktiibuot ledje 1964 válgabáikejiena. Visot dát jienat dohkkehuvvojedje earet okta. Visot dohkkehuvvon válgakonvoluhtat biddjojit válgalihttái.

3 329 reivejiena ledje boahtán ovdal maŋemus mearribeaivvi, muhto dušše 3094 dohkkehuvvojedje. Maiddái dán gearddi ledje badjel 200 reivejiena mat bálkásedje ja dat eai dohkkehuvvo válgaoassálastinlohkui. Vaikko válgalávdegoddi lea dáguhan man dehálaš lea lohkat ja čuovvut bagadusaid go reivve bokte jienasta, de leat ain ilá olu jienasteaddjit geat eai loga dieđuid dárkilit, dahje geat eai ipmir bagadusaid.

Eanas reivejienain mat hilgojuvvojedje dán háve, váillui vuolláičála olggoškonvuluhtas, ja muhtuniin váillui vihtaniid boastačujuhus. Ledje mai olu jienat main olggoškonvuluhtta ii lean albmaládje darvehuvvon gitta. 235 reivejiena eai dohkkehuvvon, ja 3094 reivejiena biddjojedje válgalihttái.

Dasto rahppo válgalihtti ja visot válgakonvoluhtat lohkkojit fas, ja dat leat oktiibuot 5056. Dat mearkkaša ahte válgaoassálastin lea 57,7 % mii lea veahá eambbo go 2013 sámediggeválggain go válgaoassálastin lei 54,4 %.

Válgakonvoluhtat rahppojit ja de lohkagohtet jienaid. 18 válgasedela hilgojuvvojit. Sámediggeválggain ii mana addit guoros jiena. Sihkkerit lea muhtuniin ágga dasa go leat bidjan ovtta dahje guovtti goabbat bellodaga válgasedela konvoluhttii, dahje eai obanassiige dahje juo vearu válgasedela.

Dohkkehuvvon jienat lohkkojit ja sirrejuvvojit bellodaga ja listošlája mielde. De čielgá gaskaboddasaš válgaboađus, ja gaskaboddosaš mandáhttajuohku. Dasto lohkkojit persovdnajienat ja de čielgá geat besset lahttun Sámediggái ja geat besset várrelahttun 2017-2021 mandáhttaáigodagas.

Dá lea listu:

 

Lahtut

Várrelahtut

Albmut - 1 mandáhtta
Lars-Paul Kroik

1. Marita Granström
2. Karl Einar Enarsson
3. Eva Bergström

Guovssonásti - 5 mandáhta

Marita Stinnerbom

Lars-Jon Allas

Karin Vannar

1. Fia Kaddik
2. Dan Fjällman
3. Inger Baer-Omma
4. Per-Ove Blind
5. Ella Britt Utsi-Jannok
Lars Miguel Utsi 1. Tomas Unga
2. Lena Persson
3. Nila Jannok
4. Mariann Lörstrand
5. Per-Mikael Utsi
Anne Madeleine Kuhmunen 1. Nils-Johan Labba
2. Julia Omma
3. John-Tomas Labba
2. Elle-Siri Labba
5. Johan Andersson
Jakt- och Fiskesamerna - 9 mandáhta

Håkan Jonsson

Oscar Sedholm

Mona Persson

Sten Wälitalo

Veronika Håkansson

Hilding Andersson

Julia Wahlberg

Daniel Holst

1. Agneta Rimpi
2. Peter Holmqvist
3. Karin Mannela
4. Signar Holmström
5. Sofia Mörtlund
6. Rolf Olsson
7. Birgitta Pounu
8. Johan Hedemalm
9. Elisabeth Önnhall
Josefina Skerk 1. Agneta Rimpi
2. Iris Linder
3. Signar Holmström
4. Ulla Alvarsson
5. Ali Rupertsson
6. Elisabeth Önnhall
7. Tage Billman
8. Zusanne Johnsen
9. Sten Söderhagen
Landspartiet Svenska Samer - 3 mandáhta
Lars-Jonas Johansson 1. Erik-Oscar Oscarsson
2. Naadja Östergren
3. Carola Fjällström

Marie Persson

Torkel Stångberg

1. Carola Fjällström
2. Mari-Louise Boman
3. Erik-Oscar Oscarsson
Mijjen Geajnoe - 1 mandáhtta
Christina Åhrén 1. Krihke Kristina Nordling
2. Hanna Sofie Utsi
3. Magnus Lindberg
Samerna - 1 mandáhtta
Anders Kråik 1. Simon Wetterlund
2. Elisabeth Kråik
3. Marianna Marainen
Samiska Folkomröstningspartiet - 1 mandáhtta
Lars Wilhelm Svonni 1. Ronny Svarto
2. Kristina Larsgren
3. Erik Fankki
Sámiid Riikkabellodat/ Samelandspartiet - 7 mandáhta

Per-Olof Nutti

Matti Berg

Ingrid Inga

Åsa Blind

1. Áslat Simma
2. Karen-Ann Hurri
3. Lars-Erik Svonni
4. Sara Skum
5. Sven-Olof Wasara
6. Britta Marakatt Labba
7. Tomas Påve

Britt Sparrock

Jan Persson

1. Anja Fjellgren Walkeapää
2. Per-Henrik Bergkvist
3. Marianne Persson
4. Per-Mikael Åhrén
5. Franciska Rensberg
6. Martin Eriksson
7. Torbjörn Åhrén
Paulus Kuoljok 1. Katarina Parfa Koskinen
2. Lars-Anders Baer
3. Elisabeth Nejne Vannar
4. Anders-Erling Fjällås
5. Nadja Åstot
6. Jan Erik Länta
7. Annelie Päiviö
Vuovdega-Skogssamerna - 3 mandáhta

Stefan Mikaelsson

Jan Rannerud

Martin Lundgren

1. Katarina Sevä
2. Marina Nilsson Ederlöv
3. Anna-Karin Svensson

Oktiibuot 31 lahtu

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-06-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?