söndag 17 november 2019

Rösträkning och valresultat

Länsstyrelsens rösträkning gick i år lite fortare än vanligt eftersom man tagit in fler folk som räknade rösterna. Här ser du resultatet av sametingsvalet 2017.

Allra först går man igenom alla omslag från respektive vallokal och de brevröster som kommit in via posten. Totalt inkom 1964 vallokalsröster. Alla röster utom en som lagts i valurnan i en röstlokal var giltiga.  Samtliga godkända valkuvert läggs i valurnan.

3 329 brevröster kom in i rätt tid men det var bara 3094 brevröster som godkändes. Även denna gång blev över 200 brevröster underkända och räknas därmed inte ens in i siffran för valdeltagande. Trots att valnämnden gång på gång informerar om vikten att följa instruktionerna vid brevröstning så är det alltför många som antingen inte läser dem, eller inte förstår betydelsen av dem.

De flesta brevröster som underkänns denna gång har antingen ingen namnteckning på omslagskuvertet, eller så saknas adresser till dem som bevittnat namnteckningen. En annan stor anledning är att ytterkuvertet/röstkortet inte är förslutet. 235 brevröster ogiltigförklaras och 3094 brevröster läggs i valurnan.

Därefter öppnas valurnan och samtliga valkuvert räknas igen och uppgår till 5056 stycken. Det innebär ett valdetagande på 57,7 % vilket är något högre än i sametingsvalet 2013 då valdeltagandet låg på 54,4 %.

Därefter öppnas valkuverten och räkningen påbörjas. 18 valsedlar underkänns och räknas som ogiltiga röster. I sametingsvalet kan man inte rösta blankt. Det är sannolikt en anledning till att somliga valt att lägga två eller fler valsedlar med olika partibeteckning i kuvertet, ingen valsedel alls eller en felaktig valsedel.

De giltiga rösterna räknas och sorteras efter partibeteckning och listtyp. Då kommer även ett preliminärt valresultat och en preliminär mandatfördelning. Sedan räknas personrösterna och det blir klart vilka som kommer att bli ordinarie ledamöter och ersättare i Sametinget under mandatperioden 2017-2021.

Här är listan:

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Albmut - 1 mandat
Lars-Paul Kroik

1. Marita Granström
2. Karl Einar Enarsson
3. Eva Bergström

Guovssonásti - 5 mandat

Marita Stinnerbom

Lars-Jon Allas

Karin Vannar

1. Fia Kaddik
2. Dan Fjällman
3. Inger Baer-Omma
4. Per-Ove Blind
5. Ella Britt Utsi-Jannok
Lars Miguel Utsi 1. Tomas Unga
2. Lena Persson
3. Nila Jannok
4. Mariann Lörstrand
5. Per-Mikael Utsi
Anne Madeleine Kuhmunen 1. Nils-Johan Labba
2. Julia Omma
3. John-Tomas Labba
2. Elle-Siri Labba
5. Johan Andersson
Jakt- och Fiskesamerna - 9 mandat

Håkan Jonsson

Oscar Sedholm

Mona Persson

Sten Wälitalo

Veronika Håkansson

Hilding Andersson

Julia Wahlberg

Daniel Holst

1. Agneta Rimpi
2. Peter Holmqvist
3. Karin Mannela
4. Signar Holmström
5. Sofia Mörtlund
6. Rolf Olsson
7. Birgitta Pounu
8. Johan Hedemalm
9. Elisabeth Önnhall
Josefina Skerk 1. Agneta Rimpi
2. Iris Linder
3. Signar Holmström
4. Ulla Alvarsson
5. Ali Rupertsson
6. Elisabeth Önnhall
7. Tage Billman
8. Zusanne Johnsen
9. Sten Söderhagen
Landspartiet Svenska Samer - 3 mandat
Lars-Jonas Johansson 1. Erik-Oscar Oscarsson
2. Naadja Östergren
3. Carola Fjällström

Marie Persson

Torkel Stångberg

1. Carola Fjällström
2. Mari-Louise Boman
3. Erik-Oscar Oscarsson
Mijjen Geajnoe - 1 mandat
Christina Åhrén 1. Krihke Kristina Nordling
2. Hanna Sofie Utsi
3. Magnus Lindberg
Samerna - 1 mandat
Anders Kråik 1. Simon Wetterlund
2. Elisabeth Kråik
3. Marianna Marainen
Samiska Folkomröstningspartiet - 1 mandat
Lars Wilhelm Svonni 1. Ronny Svarto
2. Kristina Larsgren
3. Erik Fankki
Sámiid Riikkabellodat/ Samelandspartiet - 7 mandat

Per-Olof Nutti

Matti Berg

Ingrid Inga

Åsa Blind

1. Áslat Simma
2. Karen-Ann Hurri
3. Lars-Erik Svonni
4. Sara Skum
5. Sven-Olof Wasara
6. Britta Marakatt Labba
7. Tomas Påve

Britt Sparrock

Jan Persson

1. Anja Fjellgren Walkeapää
2. Per-Henrik Bergkvist
3. Marianne Persson
4. Per-Mikael Åhrén
5. Franciska Rensberg
6. Martin Eriksson
7. Torbjörn Åhrén
Paulus Kuoljok 1. Katarina Parfa Koskinen
2. Lars-Anders Baer
3. Elisabeth Nejne Vannar
4. Anders-Erling Fjällås
5. Nadja Åstot
6. Jan Erik Länta
7. Annelie Päiviö
Vuovdega-Skogssamerna - 3 mandat

Stefan Mikaelsson

Jan Rannerud

Martin Lundgren

1. Katarina Sevä
2. Marina Nilsson Ederlöv
3. Anna-Karin Svensson

Totalt 31 ledamöter

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2017-09-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?