måndag 16 juli 2018

Samiska ungdomar visar vägen

Samiskt språkcentrum tillsammans med Sáminuorra har som målsättning att ytterligare främja och öka samisk språkanvändning.

Tolkning på de samiska språken, förbättrad tolkutrustning samt en jahkečoahkkinparlör – årsmötesparlör - som innehåller politiska ord och fraser på nordsamiska underlättar samisk språkanvändning på möten.

- Sáminuorras intresse för de samiska språken är så positivt och detta har verkligen inspirerat oss på Språkcentrum att finna ytterligare strategier för att öka samisk språkanvändning, säger Ingegerd Vannar, Samiskt språkcentrum.

Ett nytt material som innehåller politiska ord och fraser som Per Jonas Partapuoli har sammanställt introducerades under Sáminuorras förbundsmöte 2017. Materialet kommer också att översättas till de andra samiska språken.

-Vi har ambitionen att mötesspråket under vårt förbundsmöte blir samiska. Vi vill verkligen uppmuntra och inspirera våra mötesdeltagare att använda samiska i så stor utsträckning som möjligt, säger Anneli Marainen, som varit samordnare för Sáminuorras förbundsmöte.

Kontaktpersoner:
Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum, tel 0980-780 29 (070-298 16 61)
Anneli Marainen, samordnare inför Sáminuorras förbundsmöte tel 070-349 30 18


Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser.

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-06-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?