torsdag 28 oktober 2021

Vad är WRAM?

Tack vare det pågående arbetet med Renbruksplaner så erbjuds nu deltagande samebyar möjligheten att lagra alla sina GPS positioner från sina renar i systemet WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring) som tillhandahålls av SLU. Ett ramavtal har tecknats mellan Sametinget och SLU för att samebyarna kostnadsfritt ska kunna nyttja WRAM.


Just nu finns mängder av samebyarnas GPS data ”utspridda” på olika halsbandstillverkares servrar utan garanti för framtida åtkomst. Samebyarna har uttryckt oro kring det positionslagringssystem som erbjuds av respektive halsbandstillverkare. Hur säkra är tillverkarnas lagringssystem? Hur länge kan man begära att tillverkaren lagrar positionerna? Vad händer om en tillverkare upphör med sin verksamhet eller köps upp av ett annat bolag?

Varför behövs WRAM?

 • Datamängderna har blivit väldigt stora och antalet halsband av olika fabrikat väldigt många. Gammal data finns utspridd på många tillverkares mer eller mindre osäkra servrar.
 • Samebyarna har utryckt oro för vad som händer om företagen slutar lagra gamla positioner. Man har märkt att halsband som tagit ur drift också försvunnit från hemsidan. Man vill ha en plats där all deras GPS data finns.
 • Renbruksplanens tredje ben (1. Beteslandsindelningen
  2. Fältinventering 3. GPS på ren 4. Omvärldsfaktorer), tillgången på GPS positioner för att stärka innehållet i beteslandsindelning är ännu inte utnyttjad då man inte har alla sina positioner i RenGIS. Varje sameby behöver ha sina GPS data tillgängliga.
 • Många allmänna och centrala frågor om renens betes-utnyttjande skulle kunna besvara om all GPS data finns samlad. Vi behöver ha GPS data samlat för att kunna göra enkla men viktiga analyser.
 • Samebyarna sitter i otaliga förhandlingar med andra markanvändare där man behöver ha alla sina GPS- positioner lättillgängliga för visning, uppspelning och analys. Som det fungerar nu krävs det en speciell ”brandutryckning” för att snabbt få tag på de positioner som kan användas i dialog och förhandling. Detta har lett till att man oftast bara har en delmängd av alla sina positioner tillgängliga. Man vill kunna använda alla existerande positioner i sin analys och dialog.

Fördelar med WRAM

 • Användandet av WRAM är kostnadsfritt för samebyarna.
 • Genom att utnyttja WRAM säkerställs samebyns alla positioner samtidigt som samebyn bibehåller kontroll och nyttjanderätt av all data.
 • Genom att SLU står som ansvarig för system får aldrig någon data raderas samtidigt som dataintegritet kan utlovas.
 • Genom WRAM systemet erbjuds även möjligheter för hämtning och visning av sina positioner även om en sameby använder halsband från flera olika tillverkare.
 • SLU upprättar en automatiserad överföring av positioner från respektive halsbandstillverkares system in till WRAM.
 • Lättare att lägga till information om respektive ren i WRAM.
 • Säkerställd lagring för all framtid av alla samebyns positioner på en och samma plats oberoende av halsbandstillverkare.
 • Samebyn kan bättre kontrollera vilka som får tillgång till sina positioner.
 • En gemensam plats för nedladdning av positioner till RenGIS även om man använder halsband från flera tillverkare.
 • En gemensam plats för realtidsvisning av positioner även om man använder halsband från flera tillverkare.

Godkännade av samebyn att data lagras i WRAM

 • Ett skriftligt godkännande ges av samebyn till WRAM att hantera data utifrån upprättat avtal mellan Sametinget och WRAM.

Varje enskild samebys deltagande är frivilligt. Per Sandström utgör länken mellan samebyarna och WRAM personal hos SLU.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?