tisdag 19 juni 2018

Riikarevišuvnna moaitagat

Sámediggi lea 2011 rájes máksán doaibmabálkkáid Sámeskuvlastivrra lávdegotti lahtuide ja Sámefoandda stivralahtuide. Máksimat álge 2011:s. Riikarevišuvdna oaivvilda dan leat áibbas vearrut, ja danin ii dohkket ollásit Sámedikki revišuvnna 2016:s. Stivra lea dattege juo mearridan ahte dát máksimat Sámeskuvlastivrra ja Sámefoandda lahtuide galget bissehuvvot.

Golggotmánus 2010 dohkkehii dievasčoahkkin ođđa láhkaásahusa luohttámušolbmuid mátkegoluid ja bálkágoluid birra. Dat láhkaásahus cealká ahte mearrádusat gustojit ”lahtuide ja sadjásaš lahtuide Sámedikkis ja ášševálbmenjoavkkuin, lávdegottiin ja iežá joavkkuin maid dievasčoahkkin dahje stivra leat nammadan”. Sámeskuvlastivra lea sierra eiseváldi, muhto go lea dievasčoahkkin mii vállje Sámeskuvlastivrra lahtuid, de lea orron rievttamus ahte sis lea seamma čoahkkinbálká go dievasčoahkkinlahtuin. Seamma guoskkai Sámefoandda stivrii mas leat guhtta lahtu maid ráđđehus nammada Sámedikki dievasčoahkkima evttohusaid jelgii. Jagi 2011 rájes lea Sámediggi máksán dan erohusa ii lea leamaš dábálaš čoahkkinbálkkás, ja Sámedikki alit bálkásupmis mii lea 1650 kr beaivvis.

2016:s lea hálddahus dárkkistan iežas njuolggadusaid ja rutiinnaid, ja gávnnahan ahte Sámediggi dáinna málliin ii geavat juolludusaidis daid ulbmiliidda maid riikabeaivi lea mearridan. Sámedikki stivra lea dan maŋŋel mearridan bissehit máksimis dáid bajálastingoluid. Sámedikki bálkágolut Sámeskuvlastivrra lávdegoddelahtuide ja Sámefoandalahtuide lei 150 000 kr mannan jagi. Vaikko dálá stivra lea mearridan bissehit máksima, de oažžu Sámediggi goitge moaitámušaid dán jagi revišuvdnadieđáhusas.

Hálddahushoavda Anja Taube lohká váidalahttin ahte Sámediggi oažžu moaitámuša revišuvdnadieđáhusas dán dihte, go muđui ii leat mihkke moaitámušaid dán jagi dárkkisteamis.

Sámedikki stivraságadoalli Håkan Jonsson kommentere ášši ná:

- Revišuvdna galgá čujuhit boahttevaš ulbmiliidda ja mii han leat juo divvon dán ášši, danne lean veahá behtton go Riikarevišuvdna min moaitá dáinna, lohká Håkan Jonsson.

Stivraságadoalli Håkan Jonsson cuiggoda maiddái ráđđehusa go ná viggá detáljastivrema čađahit:

- Lea álo ovdagihtii juo mearriduvvon got galgat ruđaid geavahit – muhto mii han leat álbmotválljen orgána mas leat riekti iešmearrideapmái! Mun anán ahte ráđđehus galgá dohkkehit min álbmogin oktan daiguin njuolggusvuođaiguin maid omd. ON-konvenšuvdna siviila ja politihkalaš njuolggusvuođaid birra addán midjiide.

Váldde oktavuođa:

Håkan Jonsson
Stivraságadoalli
Tel. 070-322 83 01
hakan.jonsson@sametinget.se

Anja Taube
Hálddahushoavda
Tel. 0980-780 38
anja.taube@sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-03-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?