måndag 28 maj 2018
kanslibyggnad

Inte rätt att arvode betalas ut till sametingsledamöter i andra organ, säger Riksrevisionen

Sametinget har sedan 2011 utbetalat ersättning till ledamöterna i Sameskolstyrelsens nämnd och till ledamöterna i Samefondens styrelse. Utbetalningarna påbörjades 2011. Riksrevisionen bedömer nu att detta är ett väsentligt fel och ger Sametinget en modifierad revisionsberättelse för 2016. Styrelsen har dock redan fattat beslut om att denna utbetalning av arvode till ledamöter i Sameskolstyrelsen och Samefonden ska upphöra.

I oktober 2010 antog plenum en ny förordning om resor och ersättningar till förtroendevalda. I förordningen står att bestämmelserna skulle gälla ”ledamot och ersättare i Sametinget och beredningar, nämnder och utskott som tillsatts av plenum eller styrelse”. Sameskolstyrelsen är en egen myndighet, men eftersom det är plenum som utser ledamöterna till Sameskolstyrelsen ansågs det vara en rättvisefråga att dessa skulle ha samma mötesarvode som ledamöterna i plenum. Detsamma gällde Samefondens styrelse som består av sex ledamöter som utses av regeringen efter förslag från Sametingets plenum. Sedan 2011 har Sametinget betalat ut mellanskillnaden mellan det aktuella arvodet för respektive myndighet och Sametingets högre arvodesbelopp som är 1650 kr per dag.

Under 2016 har kansliet granskat sina egna riktlinjer och rutiner och insett att Sametinget med detta förfarande inte använder sitt anslag i enlighet med av riksdagen beslutat ändamål. Sametingets styrelse har därefter fattat beslut om att upphöra med utbetalningarna av mellanskillnaden. Sametingets kostnader för ersättningar till Sameskolstyrelsens nämndsledamöter och Samefondens ledamöter var ca 150 tkr under 2016. Trots att den nuvarande styrelsen alltså beslutat att stoppa utbetalningarna får Sametinget även i år en s k ”oren revisionsberättelse”.

Kanslichef Anja Taube tycker det är olyckligt att Sametinget på grund av detta fel ska få en modifierad revisionsberättelse eftersom det i årets granskning i övrigt inte funnits några väsentliga fel.

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson kommenterar saken så här:

- En revision ska vara framåtsyftande och vi har redan åtgärdat saken, så jag är faktiskt lite besviken på Riksrevisionens kritik, säger Håkan Jonsson.

Styrelseordförande Håkan Jonsson riktar även kritik mot regeringen för detaljstyrningen:

- Det är alltid förutbestämt exakt hur vi får använda medlen – men vi är ju faktiskt ett folkvalt organ med rätt till självbestämmande! Jag menar att det är på tiden att regeringen accepterar oss som ett folk med de rättigheter som bland annat FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ger oss.

Kontakt:

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Tel. 070-322 83 01
hakan.jonsson@sametinget.se

Anja Taube
Kanslichef
Tel. 0980-780 38
anja.taube@sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?