fredag 22 februari 2019
Så är det tänkt att parlamentsbyggnaden ska se ut. Bild: Murman Arkitekter.

Parlamentsbyggnad

Redan när Sametinget etablerades diskuterades frågan om ett eget sametingshus. Den 8 oktober 1993 beslutade plenum att Sametingets huvudkansli skulle placeras i Kiruna. 2004 konkretiserades planerna på en egen parlamentsbyggnad men stadsflytten satte käppar i hjulen.

Perssons löfte
Dåvarande statsminister Göran Persson gav ett löfte om ny sametingsbyggnad på socialdemokraternas distriktskongress i Boden den 27 mars 2004. Fastighetsverket (SFV) fick ett uppdrag att utreda frågan om ny sametingsbyggnad. Utredningen presenterades den 1 april 2005. Regeringen fattade därefter beslut att låta SFV gå vidare med en arkitekttävling baserad på det programmet och en projektkostnadsram på 150 miljoner. Byggnaden skulle andas samisk kultur och identitet och är tänkt att bli en viktig symbolbyggnad och samlingspunkt för alla samer.

Arkitekttävling 2006
111 bidrag kom in till arkitekttävlingen . De ställdes ut i Kiruna och Stockholm. Fem bidrag gick vidare och i april 2006 korades vinnaren. Det blev bidraget BADJÁNEAPMI ritat av Murman arkitekter i Stockholm. Under 2006 blev planerna för kirunaflytten mer konkreta och samtidigt fick vi ett regeringsskifte. Den först utsedda tomten var inte längre aktuell eftersom LKAB motsatte sig en byggnad på den platsen.

Olika bud om tomtplacering
LKAB och Sametinget hade ett möte i oktober 2006 för att diskutera eventuella alternativ till placering av parlamentet. Då drog projektägaren Statens fastighetsverk tillbaka sin ansökan om medel till byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motiveringen att en av förutsättningarna i programmet var den aktuella tomten. Dåvarande statsrådet Eskil Erlandsson gav dock besked att alliansregeringen avsåg att fortsätta arbetsprocessen med sametingsbyggnadens placering i Kiruna. Men processen blev rejält försenad.

Tomt i nya Kiruna
Representanter för LKAB, Kiruna kommun och Sametinget har tillsammans med arkitekten Hans Murman diskuterat kriterier som exempelvis mikroklimat, närhet till kommunikation och service, vegetation, trafikangöring och marklutningsförhållanden.  Eftersom Sametinget begärt ett centrumnära läge för närhet till service och kommunikationer, har Kiruna kommun utsett en tomt invid Kirunas nya centrum i närheten av de gamla gruvtornen i Tuolluvaara, inte långt från det nya stadshuset som nu är under uppförande.   

Öppning för andra
Eftersom det varit en långdragen process att utse en lämplig tomt i Kiruna, och regeringen ännu inte avsatt några medel i sin budget för byggnationen, har det skapat otydlighet och oro hos en del sametingspolitiker och förhoppningar hos andra kommuner i norra Sverige. Både Jokkmokks kommun och Arvidsjaurs kommun framförde nya inviter till Sametingets styrelse och några sametingspolitiker skrev motioner om att ändra placeringsort för huvudkansliet. Plenum föreslog sedan att styrelsen parallellt med processen i Kiruna skulle utreda andra alternativ. Kommunerna har sedan uppfattat detta som "en tävling" och lyfter fram sina positiva sidor och erbjuder Sametinget fina tomter på olika håll. Kommunerna fick tillfälle att visa upp sig och möta sametingsledamöterna vid plenum i Skellefteå i oktober 2016. Därefter infordrades kompletterande information från dessa åtta kommuner för att en någorlunda rättvis jämförelse skulle kunna göras.

Beslutsprocess om placering
Frågan kunde inte avgöras av plenum i Tråante/Trondheim i februari 2017. Det blev istället den nya styrelsen efter sametingsvalet 2017 som fick ärendet på sitt bord. Styrelsen föreslog en urvalsprocess. Plenum i Saxnäs i maj 2018 behandlade frågan och beslutade att utse två orter som skulle utredas närmare, och jämföras med Kiruna. Det blev Vilhelmina och Östersund (Plenumsprotokoll 2018-05-23--25). Nu ska en konsekvensutredning göras. Ett slutgiltig beslut förväntas på plenum i november 2018.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2018-06-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?