fredag 3 april 2020

Information om RBP-konceptet och arbetet med renbruksplaner

Sametinget är sedan den 1 januari 2016 verksamhetsägare för arbetet med renbruksplaner och införandet av RBP-konceptet som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för rennäringen. Nu övergår arbetet från projekt till att ta mer fasta former för en långsiktig process med bättre stöd för renskötseln i samhällsplaneringen.

Sametinget har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen å sin sida har fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av Skogsstyrelsen i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Nu förbereds en ny organisation och delvis ett nytt målinriktat arbetssätt. Målsättningen är så många samebyar som möjligt ska få ett enskilt besök. Ett begränsat antal samebyar som representerar ett geografiskt område (en region), förslagsvis fem – sex områden som t.ex. norra Norrbotten, södra Norrbotten, Västerbotten osv. kan alternativt behandlas gemensamt. Syftet är att få ett grepp om var byarna befinner sig i sitt RBP- arbete. Utifrån det kan specifika åtgärder för respektive by eller region föreslås, vilket kan leda RBP-konceptet framåt mot ett etappmål 2020.

För att genomföra detta behövs insatser från samebyarna, som utgör basen i verksamheten. Organisationsarbete pågår. Vissa pusselbitar är redan på plats:

  • Verksamhetsägare är Sametinget med befintlig personal där undertecknad (Lars-Ove Sjajn) är den högst ansvarige.
  • Leif Jougda slutar sin tjänst hos Skogsstyrelsen och kommer fr.o.m. 1 maj 2016 att vara verksamhetsledare för RBP-konceptet. Han kommer som tidigare att utgöra länken mellan myndigheter, samebyar och övriga konsulter och ha det övergripande ansvaret för arbetet med renbruksplaner.
  • Från Skogsstyrelsen kommer Maria Boström att samarbeta med verksamhetsledaren
  • Konsulttjänster ska upphandlas. Sedan tidigare har Bengt Näsholm, SLU (Per Sandström, Stefan Sandström, Henrik Hedenås) och Jan Kemi använts för att hantera RenGIS, utbildningar och tekniklösningar mm.

Insatser är redan påbörjade. Ett utbildningspaket håller på att tas fram där samebyarna kommer att få möjlighet att välja utbildningar på olika nivåer och med varierande inriktning för upprättandet av RBP. Maria Boström har påbörjat intervjuer med byarna för att få ett grepp om byarnas önskemål.

I vanlig ordning kommer avtal att upprättas mellan samebyarna och verksamhetsägare (Sametinget). Den totala budgeten för arbetet med renbruksplaner är 4 milj. kr. Förhoppningen är att detta ska skapa förutsättningar för aktivt engagemang.

Styrgruppen för RBP som består av representanter från samebyar, Sametinget, Skogsstyrelsen och SSR och kommer att ha ett första möte den 16 mars 2016. Då kommer en mer detaljerad verksamhetsplan för arbetet med RBP att beslutas och därefter presenteras för samebyar och övriga aktörer.

Med hopp om ett gott samarbete

Lars-Ove Sjajn

Verksamhetsägare RBP-konceptet Sametinget

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-01-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?