måndag 20 mars 2023
Fältinventering i Vålådalen. Foto: Leif Jougda.
Fältinventering i Vålådalen. Foto: Leif Jougda.

Fältinventering

Fältinventering görs på olika typer av betesmarker. Det kan vara fjäll, skog och myrmarker.

Hur går en fältinventering till?

Fältinventeringen utförs av samebyarna själva. En provyta väljs som har 50 m i radie. Varje provyta består av en småruta samt insamling av vissa variabler för ett större område, 15 m radie runt ytan. Ytan koordinatsätts med GPS och fotodokumenteras.

Olika variabler registreras som renbetestyp för barrskogar, vegetationstypsvariabler för lavar (lavtäckets höjd, mängd trälavar, arter och täckning). Skogliga variabler som exempelvis utförda skogsvårdsåtgärder, medelhöjd med mera, registreras.

 

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2017-01-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?