måndag 20 mars 2023
Fältinventering i Gällivare skogssameby. Foto: Leif Jougda.
Fältinventering i Gällivare skogssameby. Foto: Leif Jougda.

Beteslandsindelning

All mark som en sameby har tillgång till används inte på samma sätt. Dels finns det marker där renarna gärna uppehåller sig för att där finns bra bete. Dels finns det områden som är nödvändiga för att renhjorden ska kunna förflytta sig. Andra marker är obrukbara, t ex högfjällsområden.

Samebyns markområde delas in i fem olika typer:

  • Betestrakt
  • Kärnområde
  • Nyckelområde
  • Lågutnyttjat område och
  • Åtgärdsområde

För beskrivning, se Ordförklaringar under menyn Verktyg.

Beskrivning och analys

När samebyn skapar en renbruksplan börjar man med att analysera och beskriva hur markerna används och om de eventuellt har förändrats. Kanske kan de användas på ett annat sätt i framtiden? Behövs åtgärder för att de ska bli brukbara för rennäringen igen? Lokalkännedom och fjärranalysteknik är en central del i framtagandet av renbruksplanen.

För att beskriva marken på ett riktigt sätt, följer samebyns representanter en manual som kallas Beteslandsindelning.  Syftet med indelningen är att få en överblick av samebyns befintliga betesförutsättningar. Man kartlägger systematiskt värdefulla områden (trakter) ur betessynpunkt och styr fältinventeringarna utifrån olika områdens relativa betydelse för renskötseln.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2017-03-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?