söndag 12 juli 2020
Illustration renbruksplan arbetsgång

Arbetsgång

Så är arbetsgången när samebyarna upprättar en renbruksplan.

 1. Utbildning av samebymedlemmar (satellitbildstolkning, GIS, GPS, data­hantering, fältinventeringsmetodik, artkännedom, skogsbruksåtgärder, kommunikation, hantering av samråd).
   
 2. Beteslandsindelning av samebyns område i fem olika typer för respektive årstid (betestrakt, kärnområde, nyckelområde, lågutnyttjat område, åtgärdsområde).
   
 3. Fältinventering för att beskriva och verifiera beteslandstyperna (renbetestyper) och göra gränsjusteringar.
   
 4. GPS på ren för att följa renars förflyttning i realtid och dåtid samt analysera renars årscykel.
   
 5. Omvärldsfaktorer beskriver och karterar annan markanvändning (skogsbruk, gruvor, vindkraft, vattenkraft, övrig infrastruktur, jordbruk, friluftsliv, klimat och väder, naturmiljö, kulturmiljö, rovdjur).
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-01-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?