lördag 20 juli 2024
samer

Nordisk samekonvention

Nordisk samekonvention är ett gemensamt nordiskt förslag för att säkerhetsställa det samiska folkets rätt att själv bestämma om sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att själv förfoga över sina naturtillgångar. Konventionen ska upprätthålla och styrka existerande folkrättsliga normer för urfolks rättigheter och harmonisera lagstiftningen i de tre länderna.

Förslaget till en ny samekonvention utarbetades en nordisk expertkommitté på uppdrag av regeringarna och Sametingen i Sverige, Norge och Finland. Konventionsutkastet har utgjort en ram för förhandlingarna i de tre nordiska länderna. Varje land har haft en förhandlingsdelegation med representanter från regeringarna och de tre sametingen.

Grundläggande principer
En majoritet av ledamöterna i Sametinget i Sverige beslutade år 2006 att ställa sig bakom det dåvarande förslaget till Nordisk samekonvention. Majoriteten menade att förslaget till konventionen omfattar alla samer och täcker de flesta aspekter av samiska förhållanden i Sápmi.

Inga nya rättigheter
De grundläggande principerna för samernas rätt till självbestämmande skall ses som en minimistandard. Även de artiklar som behandlar land- och resursrättigheter måste ses som ministandarder både folkrättsligt och privaträttsligt.
- Konventionen skapar inte nya rättigheter utan skall garantera de rättigheter samerna redan har, säger Lars-Anders Baer, som är ledamot i Sveriges förhandlingsdelegation. Han anser inte att expertgruppens förslag till en samekonvention i sak innebär något nytt:
- Förslaget bygger på de konventioner Sverige, Finland och Norge redan åtagit sig att följa och är bundna av.

Utmaningar
Förhandlingsdelegationerna beslöt 2011 att förhandlingarna skulle föregås av s.k. läsningar. Innehållet i konventionen jämförs med nationell lagstiftning och analyseras. Konventionsförslaget innehåller bestämmelser som regeringarna ser som författningsrättsliga utmaningar. Det gäller till exempel samisk rätt till land och vatten, och samernas rätt till självbestämmande. Men även bestämmelser om samernas traditionella kunskap och kulturyttringar skapar svårigheter eftersom EU har en omfattande lagstiftning kring dessa frågor. Förhandlingarna slutfördes hösten 2016.

Trondheim 2017
I februari 2017 diskuterades  den av förhandlingsdelegationerna granskade konventionstexten livligt av de samiska parlamentarikerna, Samerådet och samiska ungdomsorganisationer samlade i Tråante/Trondheim (se fil i högerspalten). De tre sametingen har arbetat på olika sätt med att inhämta synpunkter från det samiska samhället.

Skrivelse till regeringarna
Den 7 juni 2018 skickade Samiskt Parlamentariskt Råd en skrivelse till de tre ländernas regeringar med förslag till ett fåtal, men för sametingen viktiga, förändringar i förslaget till konventionstext. Den nordiska samekonventionen var inte var föremål för diskussion vid minister- och sametingspresidentmötet i Oslo den 26 november 2018. Därför har SPR:s styrelse den 11 december 2018 skickat en ny skrivelse för att understryka vikten av att arbetet med Nordisk samekonvention kommer till ett avslut och att det är angeläget att staterna svarar på begäran att inleda diskussioner om sametingens ändringsförslag. Den 12 juni 2019 kom ett svar från kulturdepartementet i Sverige att man inte ställer sig avvisande till att överväga att öppna upp för nya förhandlingar begränsat till de fyra punkter som SPR tagit upp. Den framförhandlade konventionen var ett resultat av många års gemensamt arbete från sametingen och departementen från de tre nordiska länderna och i flera avseenden resultaten av kompromisser från samtliga parter. Frågan hur processen med Nordisk samekonvention skulle kunna tas vidare, kommer med all sannolikhet att informellt diskuteras på NÄS-mötet i september 2019 i Sverige.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-06-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?