fredag 19 augusti 2022

Doaimmat hehtten dihte CWD- dávdda njoammumis

EU lea mearridan ahte ruoigoelliid ii oaččo sirdit ráji rastá. Maŋŋel golggotmánu 31 b. 2016 ii leat lohpi buktit ealli ruoigoelliid EU:ii Norggas dahje davvi-Ruoŧas, muhto vissis oktavuođain sáhttá oažžut sierralobi.

Golggotmánu 31 b. 2016 rájes ii leat lohpi buktit ealli ruoigoelliid Norggas EU:i. Maiddái davvi-Ruoŧas gildojuvvo sirdit ealli ruoigoelliid iežá EU- guovlluide ee. daningo nu olu bohccot rasttildit ráji davvin. Suddjendoaimmat bistet juovlamánu 31 b. 2017 rádjái. Dan maŋŋel dahkkojit ođđa mearrádusat.

Guovllut gos lea gielddus:

 • Norrbottena leana
 • Västerbottena leana
 • Jämtlándda leana
 • Västernorrlándda leana
 • Älvdalena gielda Dalarna leanas
 • Nordanstig, Hudiksvall ja Söderhamn gielddat Gävleborgga leanas

Sierralohpi
Gildosis buktit ealli ruoigoelliid Norggas Ruŧŧii leat njeallje spiehkastaga.

 • Bohccot mat guhtot ja rasttildit Norgga ja Ruoŧa ráji. Dat mearkkaša sihke go bohccot ieža rasttildit dahje go daiguin johtá ráji rastá, dahje go daid fievrrida biillaiguin, omd boazobiillaiguin ja boazokuraiguin.
 • Ruoigoeallit mat bohtet Norggas mat mannet njuolga njuovahahkii.
 • Sirdit bohccuid ráji rastá valáštallan- ja kulturdoaimmaid dihte. Dakkár oktavuođain galgá ohcat lobi Eanandoallodoaimmahagas.
 • Ruoigoelliid transiteren Ruoŧa čađa Norggas dahje Suoma dahje Norgga bokte. Dakkár fievrrideami ferte ilmmuhit Eanandoallodoaimmahahkii.

Leat guokte sierraspiehkastaga mat gusket ruoigoelliid sirdimii guoskevaš guovllus Ruoŧas:

 • Ruoigoeallit mat mannet njuolga njuovahahkii Ruoŧas, Norggas dahje Suomas.
 • Ealli ruoigoeallit Norgii jus Norga addá lobi.

Jus lea sáhka johtimis bohccuiguin Suomas dahje Norggas mearriduvvon soahpamušaid jelgii, de ii guoskka gielddus. Bohccot fievrriduvvojit Ruoŧas Supmii vuosttažettiin njuovvama dihte, sullii 1 500-3 500 heakkain jahkásaččat.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 35 )
«12»
© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2016-11-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?