torsdag 25 juli 2024

Uppdrag till ESV att analysera Sametinget

Sametingets styrelse och kansli har tillsammans med regeringskansliet under en tid diskuterat behovet av en organisationsöversyn.

Regeringsuppdrag
Sametinget har en ansträngd budget och har inte klarat att genomföra detta uppdrag inom nuvarande budgetram. Finansieringen för detta uppdrag har nu fått en lösning via regeringsbeslut. Uppdraget är lämnat till Ekonomistyrningsverket (ESV) som även hade uppdraget att genomföra den analys/utredning som gjordes under år 2010. Den analysen omfattade dock endast förvaltningen. I nuvarande uppdrag till ESV ingår att även se över den politiska organisationen. 

Nämndsorganisation
Under 2012 inrättade Sametinget fyra nämnder för beredning och verkställighet av ärenden. Effektiviteten och styrningen av denna nämndsorganisation behöver dock utvärderas och styrelsen har gett styrelseordföranden i uppdrag att ansvara för att detta arbete påbörjas. 

Utvecklingsarbete
Kansliet har under de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete med inriktning på styrprocesser samt effektivisering av verksamheten. Kommande organisationsöversyn är även en del i och en fortsättning av detta arbete.

Klart i februari
ESV kommer att genomföra analysen med stöd av förvaltningen. Resultatet skall presenteras senast i februari 2017.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-11-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?