torsdag 13 augusti 2020
Sámedikki válgalávdegotti ságadoalli Signar Holmström. Govven: Marie Enoksson

Sámediggeláhka ii rievdda 2017 válggaide?

Válgalávdegoddi lea evttohan moadde eaŋkilis rievdadusa sámediggelágas vai šattalii álkit jienastit válggain. Muhto orru leame váttis njulget dáid čuolmmaid.

Sámedikki válgalávdegoddi lea máŋgii váldán ovdan sávvojuvvon rievdadusaid sámediggelágas, ja maiddái ovddidan daid Sámedikki stivrii. Dat rievdadusat maid dálá válgalávdegoddi háledivččii dahkat eai leat nu viidát, lea dušše smávva heivehemiin sáhka, sihke sámediggelágas ja Ruoŧa ođđa válgalágain. Sámedikki stivra lea ges guovvamánu 1 b 2016 sádden Kulturdepartementii ohcamuša dáid rievdadusaid birra. Muhto ii leat vuos mihkke ovdánan.

Rievdadusat leat:

  • sihkkut álbmotlahtugáibádusa nu ahte jienastanrievttis ja válljengealbbus lea seamma eaktu (namalassii ahte lea leamaš čálihuvvon álbmotregistarii maŋemus golbma jagi)
  • ahte válljejeaddji guhte ii sáhte legitimeret iežas válgalanjas galgá iežá láhkái sáhttit duođaštit gii son lea
  • sihkkut gildosa das ahte beallelaš dahje mánná sáhttá duođaštit go lea jienastan reivve bokte

- Dát eai leat mahkke ipmašiid, lohká válgalávdegotti jođiheaddji Signar Holmström. Mii válgalávdegottis leat hirpmahuvvan go nu ádjánit gieđahallat smávva rievdadusaid sámediggelágas.

- Lea suddu jus olmmoš ii beasa jienastit dannego lea vajálduhttán ID-goartta go boahtá jienastit, vaikko son guhte váldá vuostá jienastanlihpuid dovdá su. Nu han lea iežá ruoŧa válggain, ahte jus son guhte vuostáiváldá jienastanlihpuid dovdá olbmo, de ii dárbbaš duođaštit iežas identitehta. Manin nu ii mana dahkat sámediggeválggain? imaštallá Signar Holmström.

Nubbi ovdamearka lea ahte dábálaš válggain oažžu son guhte lea deavdán 18 jagi leat vihtanin. Sámediggelágas daddjo ahte válljejeaddji beallelaš dahje mánná ii oaččo leat vihtanin válljejeaddji nammavuolláičállagis. 2013 sámediggeválggain bálkásedje 80 reivejiena dan sivas go nammavuolláičála váillui.

- Dáid áššiid mii leat juo jahkeviissaid cuigen, muhto eai hal dat várra njuolgga dáidda válggaide ge mat leat miessemánu 21 b 2017, ja dan šálloša Sámedikki válgalávdegoddi sakka, loahpaha Signar Holmström.

Váldde oktavuođa:

Signar Holmström, válgalávdegotti ságadoalli
Tel.070-350 69 53
E-boasta: signar.holmstrom@sametinget.se

Visar sidorna 101 till 120 ( av 200 )
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-07-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?