tisdag 24 november 2020

Resultat Landsbygds-programmet 2007-2013

Det primära målet i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 var att stödja utvecklingen av näringslivet på landsbygden samt göra den mera attraktiv att leva och bo i.

De särskilda förutsättningar som råder för rennäringen som en del av livsmedels­produktionen och samernas ställning som urfolk och nationell minoritet beaktades vid genomförandet av det nationella landsbygdsprogrammet. Sametinget som myndighet har haft ett särskilt genomförandeansvar och således ett tematiskt ansvar över de samiska närings- och landsbygdsutvecklingsfrågorna inom programmet.

Under perioden 2007-2013 beviljades 38 projektstöd och 189 företagsstöd till en sammanlagd summa av nästan 79,5 miljoner kronor.

Företagsstöd till enskilda företagare

Under programperioden har 147 företagsstöd beviljats till mikroföretagare. Av dessa var 25 kvinnliga företagare. Fem av de beviljade stöden har gått till företag utanför rennäringen.

Då en hel del medel återfördes till programmet efter programperiodens slut gjorde att några åtgärder öppnades för ansökningar igen. För Sametingets del innebar det att startstödsåtgärden öppnade för ansökningar och vi kunde bevilja ytterligare 18 nyetableringar stöd till en summa av 4, 5 miljoner kronor.

Företagsstöd till aktiebolag och handelsbolag

Sametinget har under perioden beviljat 42 investeringsstöd till andra än enskilda företag. 18 stycken av dessa är samebyar och resterande (24 st) är aktie- och handelsbolag. Av dessa företag ägs fem av kvinnor.

Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Sametinget har fram till och med 2014 godkänt drygt 98 miljoner kronor till natur- och kulturmiljöstöd i renskötselområdet för bevarande av vallar och renstängsel. Totalt sett har 286 personer som tagit del av natur- och kulturmiljöstödet under en 7-årsperiod. Medel fortsätter att betalas ut till dess att alla 5-åriga åtaganden löpt ut.

 

Vilka som har erhållit stöd redovisas i Projektportföljen.

* Gröna kortet, författarskola, mat, renbruksplaner, renens sjukdomar etc.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2016-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Sommartid:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?