lördag 18 september 2021

Sametinget efterlyser samisk kompetens inom etikprövnings-nämnderna

Sametinget vill inleda en dialog med etikprövnings-nämnden om behovet av samisk kompetens i bedömningen av samiska ämnesområden inom forskning.

I Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA finns etablerade riktlinjer för urfolksforskning. Forskning kräver att den enskilde forskaren medvetet förhåller sig till makt, kunskap och ett förflutet och nutida kolonialt sammanhang.

Enligt etikprövningslagen ska forskning som avser människor godkännas genom en så kallad etikprövning i någon av landets sex regionala etikprövningsnämnder. I dagsläget finns ingenting i lagtexten som reglerar hur forskning kring samisk tematik ska hanteras.

Eftersom statsminister Stefan Löfvén i sin regeringsförklaring sa att samerna har en särskild ställning som Sveriges urfolk och att regeringen avser att arbeta med att öka samiskt inflytande och delaktighet, önskar Sametingets styrelse få en dialog med etikprövningsnämnden kring dessa frågor.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-08-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?