onsdag 19 september 2018

Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká vatteduvvá tjavtjan 2016

Aktugattja, organisasjåvnå, institusjåvnå ja fábmudagá Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin máhtti kandidáhtav nammadit giellaguddnebálkkáj 2016.

GÅLLEGIELLA- Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká vatteduvvá giehttjit bále tjavtjan 2016 jahkásasj tjåhkanimen sámediggepresidentajda ja minisstarijda sámeássjij åvdås. Tjåhkanibme l basádismánon Stockhålman. Giellaguddnebálkáv vaddi aktugattjajda jali organisasjåvnåjda Vuonan, Svierigin, Suoman jali Gárjjelin gudi li dagov dahkam sámegielav åvddånahtátjit.

Gållegiella- Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká l vuododuvvam minisstarijs sámeássjij åvdås ja sámediggepresidentajs Vuonan, Svierigin ja Suoman. Guddnebálkká vatteduvvá juohkka nuppe jage 2004 rájes. Giellaguddnebálká stuorrudak la 15 000 euro.

Giellaguddnebálká ulmme

Giellaguddnebálkká galggá viehkken årrot vaj sámegiella åvddånahteduvvá, åvdeduvvá ja várjjaluvvá Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin.

Gut máhttá guddnebálkáv oadtjot?

Giellaguddnebálkká máhttá vatteduvvat aktugattjajda, juohkusijda, organisasjåvnåjda, siebrijda ja institusjåvnåjda gudi li viehka ållo dagojt dahkam åvddånahtátjit sámegielav tjálalattjat, njálmálattjat jali ietjáláhkáj. Umasse dago ma åvddånahtti sámegielav vieleduvvi. Guddnebálkáv máhttá guoktásij juohket.

Oajvvada kandidáhtav!

Aktugattja, organisasjåvnå, institusjåvnå ja fábmudagá Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin máhtti kandidáhtav nammadit giellaguddnebálkkáj 2016. Oajvvada tjálalattjat guddnebálkkávuojttev tjálalasj årijn ienemusát 1-2 bielijn. Oajvvadus galggá juohkusij jåvsådit maŋemusát bårggemáno 25. biejve 2016:

gollegiella@sametinget.se

Gollegiella
Sametinget,
Box 90,
SE-981 22 Giron/Kiruna
Sverige

Sjnjilltjamáno 1.b. maŋŋela:           

Marie Louise Allas
Åssudakoajvve kultuvra ja giela
marielouise.allas@sametinget.se
+46(0)980-681 93    
                                                       

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-07-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?