onsdag 19 september 2018

Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo čakčat 2016

Ovttaskas olmmoš, joavku dehe searvvuš Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttá buktit evttohusa jagi 2016 bálkkašumi vuoitin.

Gollegiella - davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo čihččet gearddi čakčat 2016.

Giellabálkkašupmi addojuvvo ovttaskas olbmui dehe organisašuvdnii mii lea ovddidan Sámegiela Norggas, Ruoŧas, Suomas dehe Ruoššas. Bálkkašumi juohkin dáhpáhuvvá sámeministariid ja sámediggepresideanttaid deaivvadeamis Stockholmmas skábmamánus.

Giellabálkkašumi leat ásahan sámeáššiin vástideaddji ministarat Norggas, Ruoŧas ja Suomas ovttas dáid riikkaid sámediggepresideanttaiguin. Bálkkašupmi geigejuvvui vuosttaš geardde  2004, ja dat juhkkojuvvo juohke nuppi jagi. Bálkkašumi sturrodat lea 15 000 euro.

Giellabálkkašumi ulbmil

Giellabálkkašumi ulbmil lea váikkuhit sámegiela nannemii, ovddideapmái ja seailluheapmái Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas.

Gii sáhttá oažžut bálkkašumi?

Giellabálkkašupmi juhkkojuvvo ovttaskas olbmuide, servošiidda nugo joavkkuide, organisašuvnnaide, servviide ja ásahusaide mat leat earenoamážit bidjan návccaid sámegiela ovddideapmái, nannemii dehe seailluheapmái. Giellabálkkašupmi sáhttá addojuvvot ovdamearkka dihte čálalaš, njálmmálaš dehe eará bargguid ovddas mat gusket hui viidát sierra servodatsurggiide. Bálkkašumi lea vejolaš juohkit guovtti vuoiti gaskkas.

Evttot kandidáhtat!

Ovttaskas olmmoš, joavku dehe searvvuš Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttá buktit evttohusa jagi 2016 bálkkašumi vuoitin. Evttohus bálkkašumi vuoitin ovttas čálalaš ákkastallamiin man guhkkodat oažžu leat eanemustá 1-2 siiddu, galgá ollet borgemánu 25. beaivvi 2016 rádjái dán čujuhussii:

E-boasta: gollegiella@sametinget.se

vai

Gollegiella
Sametinget,
Box 90,
SE-981 22 Giron/Kiruna
Sverige

Jearaldagat? Maŋŋel suoidnemánu 1.b.:

Marie-Louise Allas
Ossodathoavda kultuvra & giella
marielouise.allas@sametinget.se
+46-980-681 93

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-07-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?