måndag 29 maj 2023

Dievas?oahkkinlatnja Sajosis. Govven: Anja Taube

Sámi kulturguovddá? Sajos Anáris. Govven: Anja Taube

Håkan Jonsson, Tiina Sanila-Aikio, ICC presideanta Hjalmar Dahl ja Aili Keskitalo. Govven: Anja Taube

Ruo?a Sámedikki stivrraságadoalli Håkan Jonsson, Suoma Sámediggepresideanta Tiina Sanila-Aikio ja Norgga Sámediggepresideanta Aili Keskitalo. Govven: Anja Taube

Suoma Sámedikki rahpan Anáris

Dál lea Suoma Sámediggi rahpan ođđa doaibmaáigodaga. Ođđa doaibmabáji presideanta lea Tiina Sanila-Aikio. Ruoŧabeal guossit rahpandilálašvuođas geassemánu 15 b 2016  leigga stivrraságadoalli Håkan Jonsson ja hálddahushoavda Anja Taube.

Sámedikki ođđa doaibmaáigodat lea 2016-2019. Rahpandilálašvuohta álggahuvvui ekumenalaš ipmilbálvalusain Anára sámi girkus. Dasto jotke doalut Sajos kulturguovddážis. Doppe dolle Norgga sámediggepresideanta Aili Keskitalo, Ruoŧa Sámedikki stivrraságadoalli Håkan Jonsson, Justitiedepartemeantta ráđđehusráđđádalli Satu Kaskinen ja Sámiráđi jođiheaddji Aile Javo sártniid.

Rahpandilálašvuođas oassálasttii maiddái Hjalmar Dahl guhte lea Inuit Circumpolar Council (ICC) presideanta. ICC lea riikkaidgaskasaš NGO-organisašuvdna mii álggahuvvui  1077, ja mii ovddasta sullii 160 000 inuihta árktalaš guovlluin Ruonáeatnamis, Kanadas, Alaskas ja Tjuktjis Ruoššas.

Suoma sámediggeválggain eai jienas bellodagaid muhto persovnnaid. Suoma sámedikkis leat 21 áirasa. Sápmelaččain lea vuođđolága jelgii duohta iešstivrejupmi Suoma riikkabeaivvi mearrádusa vuođul mii dahkkui 1996:s. Vuođđoláhkasuodji nanne sámiid sajádaga álgoálbmogin, ja sin rievtti doalahit iežaset giela ja kultuvrra, Suoma ráđđehusvuođus lea paragráfa mii cealká: ”Sámiide álgoálbmogin, galgá lágavuđolaččat sihkkarastojuvvot kultuvrralaš autonomiija sin ruovttuguovllus dain áššiin mat gusket sin gillii ja kultuvrii.”

Gielalaš ja kultuvrralaš iešheanalašvuođas ferte leat sisdoallu maiddái dain ”dábálaš” lágain, mii ii leat vel ollásit ollašuvvan. Sámedikkis leat unnán doaimmat, ja Suoma stáhta juolluda unnit ruđa Sámediggái go dan maid Ruoŧŧa dahká.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-06-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?