söndag 12 juli 2020

Doaimmashehttejuvvon sámiid eallindilli kártejuvvo

Ráđđehus lea dál mearridan kártet doaimmashehttejuvvon sámiid árgabeaidili sámi hálddašangielddain.

Nordens Välfärdscenter galgá guorahallat got doaimmashehttejuvvon sámiid ja sin lagas olbmuid eallindilli sámi hálddašangielddain lea. Dat lea daningo mis lea unnán diehtu sin árgabeaidili birra. Guorahallama oktavuođas sádde guovddáš jearahallanskoviid sámi hálddašangielddaide main galget vástidit ee dáid surggiid birra:

  • LSS-doaimmat ja dárbu sámegielbálvalusaide
  • gielddabargiid máhttu sámi eallima ja kultuvrra birra
  • vásedin doaimmat sápmelaččaide doaimmashehttehus-perspektiivva vuođul
  • ruovttubuohccidikšu
  • ovdaskuvla- ja skuvla
  • sierra doarjja ja erenoamášpedagogihkka
  • bargu ja barggaheapmi  

Nordens Välfärdscenter oažžu 400 000 kr dahkat dán guorahallama.

Visar sidorna 101 till 120 ( av 201 )
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2016-04-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?