lördag 20 juli 2024

Bakgrund

1977 erkände den svenska riksdagen samerna som ett ursprungsfolk i Sverige. Från 2011 står det i Sveriges grundlag att samerna är ett folk i Sverige. Att vara erkänt som ett eget folk innebär i praktiken också en rätt till självbestämmande.

Invigt 1993
Sametinget i Sverige invigdes den 26 augusti 1993 av kung Carl XVI Gustaf. Det tillkom som ett resultat av en offentlig utredning som kallades Samerättsutredningen (SOU 1989:41). Finland har haft ett samiskt organ sedan 1973 och Norge invigde sitt sameting 1989.

Varför finns Sametinget?
Sametinget är ett representativt organ för det samiska folket. Det behövs för att samerna ska kunna medverka i det politiska livet i Sverige. Samerna har som en liten minoritet i Sverige svårt att nå fram i ordinarie demokratiska församlingar där majoritetsbeslut gäller. Det finns inte heller någon särskild samisk representation i Sveriges riksdag.

Parlament och myndighet
Staten valde att göra Sametinget till både ett folkvalt parlament och en statlig förvaltningsmyndighet. Det kan finnas en inbyggd konflikt mellan ledamöternas vilja till självbestämmande och statens vilja att kontrollera och reglera genom att myndigheten lyder under regeringen. Sametinget är en förvaltningsmyndighet som andra myndigheter i Sverige, men ledningen utses inte av regeringen utan av det samiska folket. Regeringens direktiv finns i sametingsinstruktionen. Sametingets arbetsuppgifter är däremot inskrivna i en lag, sametingslagen (SFS 1992:1433) och inte i en regeringsförordning.

Självbestämmande?
I regeringens proposition om Sametinget från 1992, sägs att ”trots benämningen TING är det inte frågan om något organ för självstyre, som skall verka i stället för riksdag eller kommunfullmäktige, eller i konkurrens med dessa organ”. Sametingslagen anger Sametingets formella status: ”I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet ‑ Sameting­et ‑ med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”.

Sametinget i Sverige är ännu inte ett organ för samiskt självbestämmande. Urfolkens rättsliga ställning har sedan Sametingets tillkomst stärkts i internationell rätt. Den så kallade Sametingsutredningen (SOU 2002:77) konstaterade: ”Det är numera alltså ostridigt att samerna har en rätt till kulturell autonomi och detta förutsätter en viss grad av självstyre”. Efter detta har FN:s urfolkdeklaration tillkommit som ytterligare förstärker urfolkens rätt. Läs mer

Viktiga beslut

  • 1977 slog Sveriges riksdag fast att samerna är ett urfolk i Sverige.
  • 1992 togs riksdagsbeslut om att inrätta ett sameting.
  • 2011 ändrades Sveriges grundlag så att samerna erkänns som ett folk i Sverige. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk även har politiska rättigheter.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?