söndag 21 juli 2024
detalj ur tavla
Oljemålning av Lars J:son Nutti.

Massdödade renar

Sveriges rovdjurspolitik innebär att det ska finnas rovdjur i vår fauna. Samtidigt ska enskilda personer kompenseras för att deras privata egendom blir föda åt rovdjuren. I vissa fall kan en hel flock med renar dödas samtidigt. Så kallad massdödsersättning kan då betalas ut till renägaren eller samebyn.

Definition av massdöd av ren
Massdöd är om en eller flera individer av en rovdjursart (järv, lodjur etc.) dödat minst tio renar inom ett begränsat område, under högst sju dygn. Det vill säga ett sammanhängande förlopp i tid och rum.

Begränsat område kan t.ex. vara en vintergrupps väl samlade hjords betestrakt. Med betestrakt menas del av samebys betesområde där renarna hålls en viss årstid. Betestrakter kan överlappa varandra. Oftast sker någon form av bevakning runt området. Avgränsning av betestrakter kan ske bland annat utifrån följande kriterier:

  1. Gräns mot annan sameby eller vinterbetesgrupp
  2. Naturliga gränser som vägar, järnvägar, vattendrag m.m.

Anmälan
Konstaterat fall av massdödande ska snarast anmälas till samebyn, Sametinget och länsstyrelsen. Samebyn ska inkomma med en skriftlig ansökan om ersättning till Sametinget senast tre (3) månader efter skadetillfället. Ansökan ska innehålla uppgifter om de skadade och dödade renarnas antal, kön, ålder, ägare, skadans utbredning samt vilken rovdjursart som föranlett skadan. Länsstyrelsen ska i varje enskilt fall styrka uppgifterna om antal, kön, ålder, orsak och plats samt registrera detta i Rovdjursforum.

Belopp
Ersättningsbelopp lämnas enligt Trafikförsäkringsföreningens rekommendationer.

Regelverk
De förordningar som reglerar massdödsersättningen är Viltskadeförordningen, Sametingets regleringsbrev och Sametingets föreskrifter. Sametinget administrerar utbetalningarna av massdödsersättning.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-04-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?