tisdag 21 mars 2023

Konferens om digital teknik i språk-undervisning

Samiskt språkcentrum arrangerar den 7 mars 2016 en konferens kallad #DigiGiella16 för att belysa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare, samiska föräldrar, samordnare i samiska förvaltningskommuner och övriga som har intresse i samiskans utveckling.

Det är första gången en konferens hålls som belyser hur den moderna digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken i världen. Föreläsarna kommer bland annat att prata om hur sociala medier kan hjälpa till i undervisningen och hur det är möjligt att undervisa utan ordbok. En ung samisk student, Nikolaus Wollberg, kommer ge sin framtidsvision om hur de samiska språken kan utvecklas.

- Vi samer är väldigt bra på att använda digital teknik, men vi kan bli bättre på att använda den i undervisningssituationer, säger Patricia Fjellgren, språkkonsulent på Samiskt Språkcentrum/Sametinget.

- 40 personer har anmält sig och det visar att det finns ett stort intresse att diskutera dessa frågor, menar Ellacarin Blind, kulturhandläggare på Svenska Samernas Riksförbund och en av initiativtagarna till konferensen.

Ambitionen är att genomföra denna konferens varje år under tre års tid i samband med Ubmejen Biejvieh, Samiska veckan, i Umeå.

Samiskt språkcentrum (Sametinget) är projektägare och medarrangörer är SSR – Svenska Samernas Riksförbund, HUMlab och institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, Kompetenscentrum för flerspråkighet och För- och grundskolan, Umeå kommun.

Tid: Måndag den 7 mars kl. 9.00-16.00.

Plats: HUMlab X, Konstnärligt campus, Umeå

Föreläsningarna kan ses i efterhand på:

http://stream.humlab.umu.se/


För mer information:

Patricia Fjellgren, Språkkonsulent Sametinget
070-696 42 05
Patricia.fjellgren@sametinget.se

Ellacarin Blind, Kulturhandläggare SSR
070-36 20 478
Ellacarin@sapmi.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-03-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?