tisdag 13 november 2018

Hem

Kalendarium

I Sametingets kalendarium publicerar vi aktiviteter som berör Sametingets verksamhet. Vi kan också publicera andras aktiviteter (som info-avdelningen fått kännedom om) som berör Sametingets verksamhet, där någon från Sametinget deltar, antingen en politiker eller en tjänsteman.
12 november 2018

Valberedningen har möte »

Den 12 november har valberedningen möte på hotell Storforsen i samband med plenumsveckan. Föredragningslista: § 1 Öppnande § 2 Föredragningslista och justerare § 3 Fyllnadsval - 1:e vice ordf...
13-16 november 2018

Plenum »

Sametingets tredje plenum för året äger rum i Gåbddesavvun/Bredsel (Hotell Storforsen, Storforsen/Skájdde). Samtidigt firas Sametingets 25-årsjubileum. Program: Måndag 12/11 kl. 8.30-13.00 Partiöve...
13 november 2018

Styrelsen har sammanträde »

Den 13 november, en kvart efter plenumsdagens avslutning, har styrelsen möte i Storforsen.
15-19 november 2018

Partsmöte - Konventionen om biologisk mångfald »

Conference of Parties, COP14 - Konventionen om biologisk mångfald infaller i Sharm El-Sheik, Egypten den 15-19 november. Matilda Månsson deltar 15-19 november. Styrelseordförande Per-Olof Nutti ...
15 november 2018

Ungdomsrådet har möte »

Den 15 november har ungdomsrådet möte kl. 09.00-12.00. Mellan 13.00-16.30 fortgår plenum följt av ungdomsrådets frågestund mellan kl. 16.30-17.30. Plats: Hotell Storforsen, Skájdde, Gåbddesavvun...
15 november 2018

Valnämnden har möte »

I samband med plenumsveckan 13-15 november har valnämnden möte den 15 november i Storforsen.
20-21 november 2018

Sametinget bjuder in till samrådsmöte om framtida språkcentrum »

Sametinget inbjuder företrädare för berörda samebyar, sameföreningar, organisationer och sametingspartier till samrådsmöte angående framtida språkcentrum på nord- och lulesamiskt område. Syftet ...
22 november 2018

Rennäringsnämnden har möte »

Den 22 november har rennäringsnämnden sammanträde per telefon.
27 november 2018

Styrelsen för SPR har möte »

Styrelsen för Samisk Parlamentarisk Råd, SPR, har möte i Oslo den 27 november.
4-10 december 2018

Partsmöte - Klimatkonventionen »

Den 4-10 december infaller Conference of Parties, COP24 – Partsmöte om Klimatkonventionen i Katowice, Polen.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2014-06-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?