onsdag 16 augusti 2017

Hem

Kalendarium

I Sametingets kalendarium publicerar vi aktiviteter som berör Sametingets verksamhet. Vi kan också publicera andras aktiviteter (som info-avdelningen fått kännedom om) som berör Sametingets verksamhet, där någon från Sametinget deltar, antingen en politiker eller en tjänsteman.
14 augusti 2017

Styrelsesammanträde »

Styrelsemöte som åtföljs av partiöverläggningar den 15-16 augusti.
15-16 augusti 2017

Partiöverläggningar »

Partiföreträdare för det nyvalda Sametinget inbjuds till överläggningar angående det konstituerande plenumet och nordisk samekonvention. Dagordning och ev ytterligare information sändes separat.
16 augusti 2017

Samråds- och informationsmöte U 2016:07 »

På uppdrag av regeringen har en utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk tillsatts. Den särskilda utredaren Jarmo Lainio ska kartlägga behovet a...
16-20 augusti 2017

The World Reindeer Herders' Congress »

Every 4th year, all reindeer herding peoples of the world have their own Assembly –The World Reindeer Herders’ Congress- which is the most important meeting arena for world reindeer herders. These ...
21 augusti 2017

Referensgruppmöte inom utredningen (U 2016:07) »

Referensgruppen inom utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, har möte i Stockholm i regeringskansliets lokal Korpralen på Karlavägen 100A i Stoc...
24 augusti 2017

Forskningsdag för samiska organisationer »

Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, i samarbete med Silvermuseet/INSARC, inbjuder till forskningsdag för samiska organisationer. Vi vill genom detta initiativ samla företrä...
28 augusti-1 september 2017

Invigning och plenum »

Plenum äger rum på hotell Clarion Grand, Prästgatan 16, i Staare/Östersund. Måndag 28/8 Förmiddagen ägnas åt partiöverläggningar. Kl. 13.00-14.30 Seminarium om psykosocial hälsa Kl. 14.30-15.00 Inf...
2-5 oktober 2017

Plenum »

Under första veckan i oktober hålls plenum i Kiruna.
© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2014-06-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?