söndag 19 november 2017
Håkan Jonsson intervjuas

Styrelsen uttalar sig om girjasdomen

Här finns ett uttalande från Sametingets styrelse angående tingsrättens domslut och resonemang gällande Girjas samebys rätt till småviltjakt och fiske på samebyns marker.

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten/JK. Tingsrätten fastställer i domen att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område inom Gällivare kommun. Tingsrätten konstaterar att samer i vart fall de senaste tusen åren uppehållit sig inom det i målet aktuella området och därvid använt sig av områdets resurser till att bedriva jakt och fiske för sitt uppehälle. Uppkomsten av statens s k äganderätt till området genom den s k avvittringen 1887 har inte inskränkt samebyns nyttjanderätter.

Sametinget välkomnar att tingsrätten på ett förtjänstfullt sätt bedömt samiska rättigheter, grundade på urminnes hävd och sedvanerätt, företräde till nuvarande svensk lagstiftning. I enlighet med tingsrättens dom - och som Sametinget många gånger framfört - har svensk lagstiftning inte i tillräcklig grad beaktat de rättigheter som funnits för samer inom olika områden. Sametinget delar tingsrättens bedömning att det finns samiska rättigheter utöver de som har formulerats i renbeteslagarna och rennäringslagen. Vidare delar Sametinget tingsrättens bedömning att den lagstiftning som fortfarande är i bruk bygger på överväganden som är föråldrade och djupt kränkande för samer idag.

Sametinget – som samlades till plenum i Gällivare förra veckan – ser det positiva i att samebyn genom rättsprocessen vid tingsrätten i Gällivare, juridiskt kunnat klarlägga omfattningen av den samiska rätten till jakt och fiske inom det område som nu berörs.

Domen belyser än en gång vikten av en grundlig genomgång av de samiska rättigheterna grundad på folkrätten över hela landet, på vilket sätt de underminerats av en svensk lagstiftning baserat på rastänkande och kolonialism och hur svensk lagstiftning kan anpassas för att omfatta alla samiska rättigheter. Samebyar och samer utanför samebyarna ska inte behöva gå domstolsvägen i varje område för att få tillgång till sina rättigheter.

Sametinget upprepar därmed sin begäran om en Sanningskommission, antagande av ILO 169, Nordisk samekonvention samt att Sverige ska implementera urfolksdeklarationen i svensk lagstiftning.


Sametingets styrelse

2016-03-01

Håkan Jonsson
Josefina Skerk
Christina Åhrén
Lars-Jonas Johansson

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2016-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?