fredag 23 juni 2017
landskap

Sametinget har nu huvudansvar för arbetet med renbruksplaner

Sametinget är sedan den 1 januari 2016 verksamhetsägare för arbetet med renbruksplaner och införandet av RBP-konceptet som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för ren­näringen. Nu övergår arbetet från projekt till att ta mer fasta former för en långsiktig process med bättre stöd för renskötseln i samhällsplaneringen.

Regeringsuppdrag
Sametinget har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen å sin sida har fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av Skogsstyrelsen i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Specifika åtgärder för varje sameby
Nu förbereds en ny organisation och delvis ett nytt målinriktat arbetssätt. Målsättningen är så många samebyar som möjligt ska få ett enskilt besök. Ett begränsat antal samebyar som representerar ett geografiskt område (en region), förslagsvis fem – sex områden som t.ex. norra Norrbotten, södra Norrbotten, Västerbotten osv. kan alternativt behandlas gemensamt. Syftet är att få ett grepp om var byarna befinner sig i sitt RBP- arbete. Utifrån det kan specifika åtgärder för respektive by eller region föreslås, vilket kan leda RBP-konceptet framåt mot ett etappmål 2020.

Ny organisation
För att genomföra detta behövs insatser från samebyarna, som utgör basen i verksamheten. Organisationsarbete pågår. Vissa pusselbitar är redan på plats:

  • Verksamhetsägare är Sametinget med befintlig personal. Näringslivschefen Lars-Ove Sjajn är den högst ansvarige.
  • Leif Jougda kommer fr.o.m. 1 maj 2016 att vara verksamhetsledare för RBP-konceptet.
  • Maria Boström från Skogsstyrelsen kommer att samarbeta med verksamhetsledaren.
  • Konsulttjänster ska upphandlas för hantering av RenGIS, utbildningar och tekniklösningar mm.

Utbildningspaket
Ett utbildningspaket håller på att tas fram där samebyarna kommer att få möjlighet att välja utbildningar på olika nivåer och med varierande inriktning för upprättandet av RBP. Maria Boström har påbörjat intervjuer med byarna för att få ett grepp om byarnas önskemål.

Avtal
I vanlig ordning kommer avtal att upprättas mellan samebyarna och verksamhetsägaren Sametinget. Den totala budgeten för arbetet med renbruksplaner är 4 milj. kr.  Förhoppningen är att detta ska skapa förutsättningar för aktivt engagemang.

Styrgrupp för RBP
Styrgruppen för RBP består av representanter från samebyar, Sametinget, Skogsstyrelsen och SSR. Ett första möte äger rum den 16 mars 2016. Då kommer en mer detaljerad verksamhetsplan för arbetet med RBP att beslutas och därefter presenteras för samebyar och övriga aktörer.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2016-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?