fredag 31 oktober 2014

MR-dagar i Umeå den 13-15 november 2014! www.mrdagarna.nu

Seminarium om traditionell kunskap och språk

[Press] Den 11 november arrangerar Sametinget och Cesam ett seminarium i samband med MR-dagarna i Umeå. Syftet med seminariet är att belysa urfolksperspektivet utifrån Sametingets arbete med kulturarvskonventionerna och vårt arbete med språkrevitalisering.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30--12:00, 13:00--16.00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30--12:00

MenyHem
MenyHem

Hem